onsdag 17 november 2010

Hur återföra offentlig verksamhet till det offentliga?

Vill väljarna verkligen ha privata alternativ i offentligt finansierad verksamhet? Blir vi verkligen lyckligare av att ha två barnavårdscentraler som är grannar med varandra? Jag vet inte. Själv skulle jag helst sett att man aldrig öppnat privatiseringsdörren, men vad gör vi nu när den står och slår på vid gavel?

Jag tror att det vore olyckligt att i ett slag återprivatisera alla vårdinrättningar, skolor och omsorgsinrättningar (Det skulle antagligen inte gå att göra ens om man ville). Inte för att jag för en sekund ville ha dem från början, men för att det om något skulle skrämma bort marginalväljare.

Dock är det min fasta övertygelse att det måste finnas bättre sätt att använda skattemedel än att hälla dem i fickorna på privata vård-, utbildnings- och omsorgskapitalister. Varje vinstkrona som plockas ut ur dessa verksamheter är en stöld från skattebetalarna.

Nu är det tyvärr så att mina erfarenheter av privata vårdcentraler är mycket goda. Jag flyttade från ett Göteborg där man inte ens kunde komma fram till de då kommunala vårdcentralerna, till Mölndal där man redan då hade en privat vårdcentral. Plötsligt kunde vi inte bara komma fram på telefon, utan man kunde få en tid samma dag! Det var verkligen ett lyft, särskit eftersom man som småbarnsförälder plötsligt behöver vårdcentraler lite då och då.

Jag skulle alltså inte utan vidare förorda en återgång till det gamla. De privata vårdcentralerna har påvisat möjligheter som de gamla sovjetiska inte kunde. Men jag köper inte att privat måste vara effektivare. Jag tror (jag vill väldigt gärna tro) att det skulle gå att hitta samma drivkrafter i offentlig regi som man har privat.

Om man kan hitta vad det är som gör privata alternativ kostnadseffektivare, då får man väl helt enkelt införa dessa faktorer även i offentlig regi. Är det decentraliserat beslutsfattande, bonusar eller möjligheten att anpassa lösningar till lokala förutsättningar, se då till att duktiga läkare och sjuksköterskor kan få dessa möjligheter även i offentlig regi. Kan vi göra något för att våra gemensamt ägda vårdcentraler, sjukhus, skolor, förskolor och äldreboende ska bli lika effektiva som de privata, och dessutom inte dränera dem på vinstmedel, då skulle vi kunna konkurera ut de privatägda och göra dessa till en parentes i det offentliga sektorns historia.

Egentligen skulle jag vilja föra baneret ”återreglera allt” och ”våga vägra välj”, men det är kanske fel frågor att skrämma bort väljare på.

Läs även andra bloggares åsikter om politik. Läs även kloka tankar på netroots.

Inga kommentarer: