torsdag 19 december 2013

Twitterrant inför fackeltåget i kväll

Idag skall det vara fackeltåg mot rasism och för medmänsklighet. Det är så klart bra. Kommer själv att deltaga.

Manifestationen är partipolitiskt, organisatoriskt och religiöst obunden. Det är också bra. Men lite problematiskt.

Att demonstrera mot rasism är i sig politiskt. Rasism är också politik.

Men problemet är, som jag ser det, djupare än så. För mig är rasistiska strömningar en konsekvens av någonting.

Jag tror inte att man kan koppla isär den allt öppnare och råare rasismen och nedmonteringen av den sociala tryggheten i Sverige.

Trampar man på de som har det dåligt så kommer de att hitta någon ännu mer utsatt att stampa på.

Det här gör rasismen till en i allra högsta grad partipolitisk fråga.

Man får verkligen passa tungan om man vill prata mot rasism men inte mot alliansen.

Men just idag tror jag att det vore det bästa. I kväll skall det handla om det öppna samhället. Arenan där vi kan prata och kompromissa.

Det finns starka spänningar i ett samhälle. Genuina konflikter och mycket starka övertygelser åt olika håll.

Vi kommer aldrig att kunna komma överens. Vi kommer aldrig att fullt ut förstå varandras ståndpunkter.

Konflikten mellan arbete och kapital finns även i en demokrati.

Konflikten mellan de som tror på regleringar och styrning och de som inte gör det finns även i en demokrati.

Konflikten mellan de som tror på utjämning av ekonomiskt utfall och de som vill ha kvar det de uppfattar som sitt finns även i en demokrati.

Massor av andra konflikter finns alltid i ett samhälle, även om man har demokrati. De försvinner inte. De mildras inte. Men de hanteras.

Så länge det öppna samhället klarar av att upprätthålla spelregler alla kan respektera. Då har vi en arena att mötas på. Med ord.

Så länge ordet respekteras över våldet så kan vi slippa inbördeskrig, terrorism, diktatorer och politisk ofrihet.

Men det innebär att ingen kan få det precis som de själva vill. Priset är frustration. Vinsten är fred.

Därför är dagens manifestation alla demokratiska krafters manifestation. Det är en bred uppvisning.

Vi som bor i det här landet accepterar inte rasism och nazism. Vi accepterar inte att de få försöker tysta oss många med våld.

Just idag demonstrerar jag även för Fredrik Reinfeldts rätt att verka på den demokratiska arenan.

I morgon skall jag sedan på olika sätt fortsätta visa varför hans politik är ansvarig för den rasism vi ser idag.

Jag tycker inte att moderaterna ingår i begreppet "goda krafter". Men de spelar enligt reglerna och de är inte rasister.

Andra dagar försöker jag få folk att förstå att moderaternas samhälle är ett kallt och omänskligt ställe. Andra dagar.

Idag demonstrerar jag för reglerna, för demokratin som arena, för kompromissen som politisk metod.

Idag demonstrerar jag för att ingen skall få sina rättigheter bestämda efter färgen på ögonen, huden eller håret.

I den demonstrationen vill jag ha med mig moderater.

Eftersom moderaterna accepterar valnederlag när de kommer och eftersom de inte är rasister så är vi på samma sida just i kväll.

Ikväll inkluderar "vi" även moderater.