tisdag 7 juni 2011

Värnskatten, varför då?

Svar på en fråga jag inte fått från Johan Hedin.

Enklast vore ju naturligtvis att svara; För att pengarna behövs i det offentligas skattkista!

Detta är väl i och för sig sant, och det är väl egentligen ett tillräckligt svar.

Men med den motiveringen, varför nöja sig med 5 procent? Varför inte 10 eller 20 procent i värnskatt? Det skulle ju ge ännu mer pengar!

Värnskatten infördes 1995 för att balansera bördorna av den gigantiska sanering som var nödvändig efter den mest misslyckade regeringsperioden någonsin. Eftersom det mesta av budgetsaneringen var besparingar, och eftersom besparingar har en tendens att drabba de som inte tjänar så mycket, så ansåg man att även de som därför annars skulle ”komma undan” saneringens effekter också skulle vara med och bära. Man införde därför ännu en nivå i skatteskalan och de med de allra högsta inkomsterna fick se marginalskatten höjd med fem procentenheter.

Nu är budgetsaneringen sedan länge genomförd, och staten har haft utrymme för både reformer och andra skattesänkningar i flera omgångar. Värnskatten hade alltså kunnat avskaffas, men man har valt att göra annat för pengarna.

De extra fem procentenheterna på den statliga beskattningen drar in mellan fyra och fem miljarder kronor. Detta är naturligtvis mycket pengar, men det är inga pengar den offentliga ekonomin står och faller med.

Jag tror att värnskatten, trots dess tillfälliga karaktär då en infördes, fått vara kvar eftersom den är politiskt svår att ta bort. Varken S eller M vill ta den debatt det skulle innebära att ta bort en skatt som bara drabbar de med de allra högsta inkomsterna.

Jag tror inte att skatten är särskilt skadlig. De som betalar den har råd att göra det, och jag tror inte att de kommer att arbeta varken mindre eller sämre på grund av denna skatt.

Men, samtidigt tror jag att det vore en poäng med att komma tillbaka till en situation där man alltid fick behålla 50 kronor av den sist intjänade 100-lappen. Staten (och resten av det allmänna) skall inte dra in skatt för sakens skull. Skatten skall inte användas som ett sätt att jämna ut inkomstskillnader. De som tjänar bra skall bidra (och det mer än andra eftersom de har råd), men om man har 50% i marginalskatt så bidrar man. (Dessutom är även arbetsgivareavgiften på den delen av lönen som man betalar värnskatt på att betrakta som skatt eftersom man där sedan länge maxat den potentiella ersättningen i alla de försäkringar den är tänkt att vara en premie för.)

Så, jag kan egentligen inte komma med något bra försvar för värnskatten annat än att den bidrar med några miljarder som de som betalar värnskatt har råd att bidra med. Pengarna gör antagligen mer nytta som sänkt skatt för lägre inkomster (jobbskatteavdrag) eller som mer pengar i någon del av transfereringssystemen eller välfärden. Hade jag haft all politisk makt i Sverige hade kanske skatten fått vara kvar, men jag kunde lika gärna tänkt mig att ta bort den på sikt.

Inga kommentarer: